Leer-KRACHT 

De 'basis op orde' in de (complexe) klas

Leer - K R A C H T s.o. is er voor (complexe) groepen die structuur, duidelijkheid, veiligheid en rust nodig hebben om weer te kunnen komen tot leren. Vanuit mijn expertise in het speciaal onderwijs (s.o.), wordt de groep eerst pedagogisch en didactisch in kaart gebracht. Vervolgens wordt planmatig gewerkt aan 'de basis op orde'.
De onderwijskwaliteit verbetert. Als dit eenmaal staat, draag ik het over aan de school.

Leer - K R A C H T s.o. is er nadrukkelijk niet voor regulier invalwerk.