Onderwijsadvies

✯ Didactiek in kaart brengen
✯ Structuur in het klassenmanagement
✯ Expertise delen Special Needs
✯ Het schrijven van onderwijsbeleid
✯ Planmatig verhogen onderwijskwaliteit
✯ Trainen en coachen van onderwijspersoneel
✯ Train-de-trainer 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen'

Thuisonderwijs

✯ Monitoren van thuisonderwijs
✯ Onderwijs op afstand
✯ Hulp bij de opvoeding
✯ Onderwijsplan schrijven

Leer-KRACHT s.o.

✯ Het geven van (speciaal) onderwijs
✯ De basis op orde in de (complexe) groep
✯ Pedagogisch de groep op de rit
✯ De didactiek op orde
✯ Planmatig werken
✯ Resultaat gericht
✯ Ervaren met psychiatrische aandoeningen
✯ Specialisatie ernstige gedragsproblemen