Adviseur onderwijs en kwaliteit

Als adviseur onderwijs en kwaliteit werk ik op interim-basis voor scholen door het hele land, met als hoofddoel ervoor zorgen dat iedereen de juiste zorg krijgt. Dit doe ik vanuit twee kerntaken: 

  • De kwaliteitsstructuur van de school versterken.
  • Leiding en advies geven aan schoolleiding, leerkrachten en onderwijsondersteuners.


Kwaliteitsstructuur versterken 

Het verbeteren van de onderwijskwaliteit begint bij het versterken van de kwaliteitsstructuur van de school. Dit doe ik via een cyclische werkwijze die samenvalt met zowel beleidsontwikkeling als onderwijsontwikkeling. Ik neem initiatief bij het (verder) ontwikkelen van het systeem van kwaliteitszorg, ofwel alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Ook ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid en genereer en analyseer ik data om te laten zien hoe de onderwijsresultaten kunnen worden verbeterd. 


Leidinggeven en adviseren

Vanuit mijn rol als adviseur onderwijs en kwaliteit ondersteun ik de schoolleiding, leerkrachten en onderwijsondersteuners. Zo coach ik leerkrachten, adviseer ik de directie en zorg ik ervoor dat leerlingen de juiste hulp krijgen. Het onderwijs is hiërarchisch en bureaucratisch. Het is mijn taak om te kijken hoe we zo goed en soepel mogelijk het onderwijs voor ons kunnen laten werken.  


“Daniëlle weet als geen ander haar deskundigheid in te zetten op een liefdevolle, ondersteunende en daadkrachtige wijze. Zonder te kort te doen aan intermenselijke relaties begeleidt, stuurt, coacht en ondersteunt zij teams en individuen. Haar integriteit, wijsheid, leergierigheid en kennis van haar eigen innerlijke bewegingen maakt haar een must om mee samen te werken.” – Jannie IJzendoorn


Ik geef op strategisch, tactisch en uitvoerend vlak gevraagd, maar ook ongevraagd advies. Verder genereer en analyseer ik managementinformatie met betrekking tot passend onderwijs en signaleer ik mogelijke risico’s met betrekking tot de onderwijskwaliteit en informeer ik de schoolleiding hierover. Ook ben ik vraagbaak met betrekking tot wet- en regelgeving, (onderwijskundige) procedures en inspectie.